دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳ Monday, 15 April , 2024 ساعت ×

Visits: 95

اعضای هیات مدیره

صمد بشارتی

نجمه پورمیرزایی

تورج پشوتن

تورج پشوتن

رضا هاشم پور

محمد محتشمی

عباس فرزانه ثابت

وحیده سایر آغمیونی

احمد خسرویانی

بدری ملک محمدی

احمدرضا امینی

منوچهر عسگری

مجید عبادی تولائی (علی البدل)

محمدرضا ربیعی (علی البدل)

علی یاسا (علی البدل)

عبدالعلی تیموری (علی البدل)

محبوبه محسنی فر (بازرس)

بهرام اخوت (بازرس علی البدل)

محمدرضا عاشوری (بازرس)