شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Saturday, 18 May , 2024 ساعت ×

Views: 16

آیین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی مصوب ۱۳۷۹/۰۷/۰۳هیات وزیران

ماده ۳۳
هر سازمان بر حسب تعداد اعضاء تا ۱۵۰ نفر عضو یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل و بیش از آن دو بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد داشت که هم زمان با انجام انتخابات هیات مدیره وسیله مجمع عمومی از بین اعضای سازمان برای مدت ۳ سال انتخاب می گردند و اانتخاب مجدد آنها بلامانع است .

تبصره :
در مورد داوطلبان تصدی بازرسی سازمان به همان شیوه انتخاب داوطلبان برای اعضاء هیات مدیره عمل می گردد.

ماده ۳۴
وظایف و اختیارات بازرس ( بازرسان) به شرح زیر تعیین می شود :
۱- اظهار نظر درباره صحت صورت دارایی ها و صورتحسابهای دوره عملکرد و تراز نامه هایی که هیات مدیره برای ارایه به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و تسلیم آن به هیات مدیره حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی .
۲- اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطلاعاتی که هیات مدیره برای مجمع عمومی تهیه نموده است .
۳- اظهار نظر درمورد اقدامات و عملکرد هیات مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی .
۴- بازرس یا بازرسان با اطلاع هیات مدیره حق دارند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به سازمان را از هیات مدیره مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند . این رسیدگی نباید به گونه ای باشد که موجب وقفه در عملیات جاری شود .

بازرسان سازمان در حال حاضر عبارتند از:
۱- آقای محمدرضا عاشوری – بازرس اصلی 

۲- محبوبه محسنی فر – بازرس اصلی 

۳- بهرام اخوت – بازرس علی البدل