دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳ Monday, 15 April , 2024 ساعت ×

برچسب » ممنوعیت

ثبت درخواست‌های غیرحضوری از طریق فرم‌های دیجیتال
9 ماه قبل

ثبت درخواست‌های غیرحضوری از طریق فرم‌های دیجیتال

?فرم های دیجیتال، راهی سبز برای مدیریت اطلاعات هستند. ? با استفاده از آنها، به حفظ محیط زیست و درختان کمک کنیم

عدم امکان عضویت هم زمان در سازمان های نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان استان ها
1 سال قبل

عدم امکان عضویت هم زمان در سازمان های نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان استان ها

Visits: 121به استناد ماده ۸ اصلاحیه آئین نامه تشکیلات حرفه ای کاردان های فنی (مصوب سال ۱۳۹۰ هیات محترم وزیران)، ” متقاضی نمی تواند به طور همزمان عضویت سازمان نظام کاردانی استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا عضویت بیش از یک سازمان نظام کاردانی استان را دارا باشد”. همچنین وفق تبصره ذیل […]