شنبه, ۱۳ خرداد , ۱۴۰۲ Saturday, 3 June , 2023 ساعت ×

برچسب » دستورالعمل سازندگان – سال 87

پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقیقی)
8 ماه قبل

پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقیقی)

بازدیدها: ۰با استتناد به مواد ۴، ۳۰ و ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای ساختمان های مشمول قانون مذکور، دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان به شماره ۵۶۰۹۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۲ […]

2 سال قبل

دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان

بازدیدها: ۲دستورالعمل سازندگان – شماره ۵۶۰۹۶/۱۰/۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۲