سه شنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۲ Tuesday, 5 December , 2023 ساعت ×

آرشیو » بایگانی‌های مصوبات هیات مدیره – سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران

1 سال قبل

برگزاری پنجمین جلسه پنجمین دوره هیات مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران

بازدیدها: ۰پنجمین جلسه هیات مدیره دوره پنجم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران راس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴در محل سازمان برگزار گردید.

1 سال قبل

برگزاری چهارمین جلسه پنجمین دوره هیات مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران

بازدیدها: ۰چهارمین جلسه هیات مدیره دوره پنجم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران راس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ در محل سازمان برگزار گردید.

1 سال قبل

برگزاری سومین جلسه پنجمین دوره هیات مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران

بازدیدها: ۰سومین جلسه از پنجمین دوره هیات مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ راس ساعت ۱۵:۰۰ در محل سازمان تشکیل گردید.

2 سال قبل

برگزاری دومین جلسه پنجمین دوره هیات مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران

بازدیدها: ۰دومین جلسه هیات مدیره دوره پنجم سازمان نظام کاردانی روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ در محل سازمان راس ساعت ۱۵:۰۰ برگزار گردید.

2 سال قبل

برگزاری اولین جلسه هیات مدیره دوره پنجم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران

بازدیدها: ۰اولین جلسه هیات مدیره دوره پنجم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران عصر روز یک شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ با حضور هیات مدیره منتخب دوره پنجم، اعضای ستاد اجرایی انتخابات و نماینده محترم اداره کل راه وشهرسازی استان تهران برگزار گردید.