شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Saturday, 18 May , 2024 ساعت ×

آرشیو » بایگانی‌های مصوبات هیات مدیره – سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران

2 سال قبل

برگزاری پنجمین جلسه پنجمین دوره هیات مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران

Views: 0پنجمین جلسه هیات مدیره دوره پنجم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران راس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴در محل سازمان برگزار گردید.

2 سال قبل

برگزاری چهارمین جلسه پنجمین دوره هیات مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران

Views: 0چهارمین جلسه هیات مدیره دوره پنجم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران راس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ در محل سازمان برگزار گردید.

2 سال قبل

برگزاری سومین جلسه پنجمین دوره هیات مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران

Views: 0سومین جلسه از پنجمین دوره هیات مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ راس ساعت ۱۵:۰۰ در محل سازمان تشکیل گردید.

2 سال قبل

برگزاری دومین جلسه پنجمین دوره هیات مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران

Views: 0دومین جلسه هیات مدیره دوره پنجم سازمان نظام کاردانی روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ در محل سازمان راس ساعت ۱۵:۰۰ برگزار گردید.

2 سال قبل

برگزاری اولین جلسه هیات مدیره دوره پنجم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران

Views: 0اولین جلسه هیات مدیره دوره پنجم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران عصر روز یک شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ با حضور هیات مدیره منتخب دوره پنجم، اعضای ستاد اجرایی انتخابات و نماینده محترم اداره کل راه وشهرسازی استان تهران برگزار گردید.