دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳ Monday, 22 July , 2024 ساعت ×

Views: 82

طرح شناسایی و سازماندهی معماران تجربی

  • تکمیل فرم درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران
  • اصل و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی
  • اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت
  • اصل و فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی
  • اصل و کپی سند منزل و یا اجاره نامه معتبر به همراه تائیده کدپستی جهت احراز محل سکونت
  • دو قطعه عکس ۴×۳ زمینه سفید تمام رخ
  • ارایه مدارک مبنی بر انجام ساختمان سازی
  • اصل فیش بانکی به مبلغ – ریال بابت ورودیه +حق عضویت سال -+هزینه صدورکارت عضویت(قابل واریزدر امور مالی سازمان مستقر در دفتر سازمان)
  • شماره حساب سازمان : جاری همراه ۱۷۸۰۳۶۰ بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی کد ۱۰۱(قابل پرداخت در تمامی شعب بانک رفاه) به نام سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران

تلفن امور معماران تجربی ۲۲۸۸۱۴۸۸