شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Saturday, 18 May , 2024 ساعت ×

Views: 63

شرایط لازم برای دریافت پروانه اشتغال به کار کاردانی

شرایط لازم جهت صدور پروانه اشتغال :

 

 • عضویت در سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران
 • قبولی در آزمون تعیین صلاحیت کاردانهای فنی

مدارک لازم جهت صدور پروانه:

 

 • تکمیل و ارائه فرم اطلاعات کاردانی
 • ارایه فرم تسویه حساب با سازمان نظام کاردانی ساختمان
 • گواهی قبولی در آزمون تعیین پایه کاردانی (اعتبار گواهی قبولی براساس مدت زمان مندرج در جدول راهنمای ثبت نام همان سال می‌باشد)
 • اصل و تصویر مدرک کاردانی معتبر (برابر با اصل شده توسط مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی)
 • برگ تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان (واقع در خیابان شهید بهشتی – خیابان پاکستان – کوچه دوم)
 • اصل و تصویر شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت یا معافیت دایم( برای متولدین ذکور که سن آنها با احتساب روز و ماه کمتر از ۵۰ سال تمام باشد. «کلیه تصاویر ذکر شده می بایست به صورت پشت و رو در یک برگه A4 ارایه گردد.»)
 • اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (برای متولدینی که سن آنها با احتساب روز و ماه کمتر از ۵۰ سال تمام باشد)
 • دو قطعه عکس ۶×۴ رنگی پشت زمینه سفید (بدون عینک – کلاه و کراوات، برای خانم‌ها با مقنعه و حجاب کامل) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از ۶ ماه نگذشته باشد.
 • اصل فیش واریزی به مبلغ ۶۰۰۰۰ (شصت هزار) ریال به حساب IR090100004074063101865286 و شناسه واریز ۳۸۱۰۶۳۱۷۴۱۴۰۱۲۰۰۰۰۰۱۴۰۰۳۱۰۳۸به نام اداره کل راه و شهرسازی استان تهران (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ها یا امور مالی سازمان مستقر در دفتر سازمان)
 • اصل فیش واریزی به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ (دویست و پنجاه هزار) ریال به حساب جاری همراه به شماره ۱۷۸۰۳۶۰ نزد بانک رفاه کاگران شعبه مرکزی کد ۱۰۱ به نام سازمان نظام کاردانی ساختمان. (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک رفاه کارگران و یا امور مالی سازمان، مستقر در دفتر سازمان)
 • ارایه گواهی اشتغال به کار بعد از فراغت تحصیل با توجه به ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل اجرای ساختمان. در صورتی که سابقه کار از شرکت خصوصی باشد داشتن روزنامه رسمی شرکت ضروری می باشد و اگر پروژه ای باشد کپی پروانه اشتغال مهندسین تایید کننده-پشت و رو- الزامی است. توجه شود که پروانه اشتغال تایید کنندگان باید دارای اعتبار باشد.(لازم به ذکر است که قید مدت کارکرد و سمت در گواهی اشتغال ضروری می باشد.)
 • الف ) برای دارندگان مدرک کاردانی فنی مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یکی از رشته های موضوع قانون داشتن ۵ سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوطه ، جهت دریافت پروانه اشتغال به کار کاردانی پایه ۳ الزامی می باشد.
 •  ب ) برای دارندگان مدرک کاردانی فنی سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی در یکی از رشته های موضوع قانون با داشتن ۶ سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوطه ، جهت دریافت پروانه اشتغال بکار کاردانی پایه ۳ الزامی می باشد.
 • اصل و تصویر سند مالکیت محل سکونت یا اجاره نامه دارای کد رهگیری و تائیده پستی جهت احراز محل سکونت

مدارک لازم جهت تمدید یا ارتقاء پایه پروانه:

 

 • تکمیل و ارائه فرم تمدید و ارتقاء پایه
 • اصل پروانه اشتغال به کار
 • ارائه گواهی شرکت در دوره‌های آموزشی ویژه ارتقاء پایه همان رشته ( اعتبار گواهی دوره‌ها تا سه سال پس از صدور آنها می‌باشد)
 • ارایه فرم تسویه حساب با سازمان نظام کاردانی ساختمان
 • دو قطعه عکس ۶×۴ رنگی با پشت زمینه سفید (بدون عینک – کلاه و کراوات، برای خانم‌ها با مقنعه و حجاب کامل) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از ۶ ماه نگذشته باشد.
 • اصل فیش واریزی به مبلغ ۶۰۰۰۰ (شصت هزار) ریال به حساب IR090100004074063101865286 و شناسه واریز ۳۸۱۰۶۳۱۷۴۱۴۰۱۲۰۰۰۰۰۱۴۰۰۳۱۰۳۸به نام اداره کل راه و شهرسازی استان تهران (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ها یا امور مالی سازمان مستقر در دفتر سازمان)
 • اصل فیش واریزی به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ (دویست و پنجاه هزار) ریال به حساب جاری همراه به شماره ۱۷۸۰۳۶۰ نزد بانک رفاه کاگران شعبه مرکزی کد ۱۰۱ به نام سازمان نظام کاردانی ساختمان (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک رفاه کارگران و یا امور مالی سازمان، مستقر در دفتر سازمان)
 • مراجعه به سازمان به منظور دریافت نامه مفاصا حساب مالیاتی جهت ارایه به اداره مالیاتی مربوطه و دریافت تسویه حساب مالیاتی جهت تمدید پروانه
 • ارایه گواهی اشتغال به کار بعد از دریافت پروانه پایه قبلی با توجه به ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل اجرای ساختمان جهت ارتقاء پایه. (در صورتی که سابقه کار از شرکت خصوصی باشد داشتن روزنامه رسمی شرکت ضروری می باشد و اگر پروژه ای باشد کپی پروانه اشتغال مهندسین تایید کننده-پشت و رو- الزامی است.لازم به ذکر است که قید مدت کارکرد و سمت در گواهی اشتغال ضروری می باشد.)
  • جهت ارتقاء از پایه ۳ به پایه ۲ داشتن ۴ سال واز پایه ۲ به پایه ۱ داشتن ۶ سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در دوره‌های آموزشی ضروری است.
 • اصل و تصویر سند مالکیت محل سکونت یا اجاره نامه دارای کد رهگیری و تاییدیه پستی جهت احراز محل سکونت.

* درصورت مغایرت داشتن موارد خواسته شده،مدارک تحویل گرفته نمی شود.

* چنانچه متقاضی بصورت همزمان خواستار ارتقاء پایه و تمدید پروانه اشتغال بکار کاردانی به مدت ۳ سال باشد ارائه نامه مفاصا حساب مالیاتی الزامی است .