شرایط لازم برای دریافت پروانه اشتغال به کار کاردانی

شرايط لازم جهت صدور پروانه اشتغال :

 

 • عضویت در سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
 • قبولی در آزمون تعیین صلاحیت کاردانهای فنی

مدارک لازم جهت صدور پروانه:

 

 • تکمیل و ارائه فرم اطلاعات کاردانی
 • ارایه فرم تسویه حساب با سازمان نظام کاردانی ساختمان
 • گواهی قبولی در آزمون تعیین پایه کاردانی (اعتبار گواهی قبولی براساس مدت زمان مندرج در جدول راهنمای ثبت نام همان سال می‌باشد)
 • اصل و تصویر مدرک كارداني معتبر (برابر با اصل شده توسط مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی)
 • برگ تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان (واقع در خیابان شهید بهشتی – خیابان پاکستان – کوچه دوم)
 • اصل و تصوير شناسنامه، کارت ملي و کارت پايان خدمت يا معافيت دايم( براي متولدين ذکور که سن آنها با احتساب روز و ماه کمتر از ۵۰ سال تمام باشد. «کليه تصاوير ذکر شده مي بايست به صورت پشت و رو در يک برگه A4 ارايه گردد.»)
 • اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (برای متولدیني که سن آنها با احتساب روز و ماه کمتر از ۵۰ سال تمام باشد)
 • دو قطعه عکس ۶×۴ رنگی پشت زمینه سفيد (بدون عینک – کلاه و کراوات، برای خانم‌ها با مقنعه و حجاب كامل) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از ۶ ماه نگذشته باشد.
 • اصل فيش واريزي به مبلغ ۶۰۰۰۰ (شصت هزار) ریال به حساب IR090100004074063101865286 و شناسه واریز ۳۸۱۰۶۳۱۷۴۱۴۰۱۲۰۰۰۰۰۱۴۰۰۳۱۰۳۸به نام اداره كل راه و شهرسازی استان تهران (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ها یا امور مالی سازمان مستقر در دفتر سازمان)
 • اصل فیش واریزی به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ (دويست و پنجاه هزار) ریال به حساب جاری همراه به شماره ۱۷۸۰۳۶۰ نزد بانک رفاه کاگران شعبه مرکزی کد ۱۰۱ به نام سازمان نظام کاردانی ساختمان. (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک رفاه کارگران و يا امور مالي سازمان، مستقر در دفتر سازمان)
 • ارايه گواهي اشتغال به کار بعد از فراغت تحصيل با توجه به ماده ۲۶ قانون نظام مهندسي و کنترل اجراي ساختمان. در صورتي که سابقه کار از شرکت خصوصي باشد داشتن روزنامه رسمي شرکت ضروري مي باشد و اگر پروژه اي باشد کپي پروانه اشتغال مهندسين تاييد کننده-پشت و رو- الزامي است. توجه شود که پروانه اشتغال تایید کنندگان باید دارای اعتبار باشد.(لازم به ذکر است که قيد مدت کارکرد و سمت در گواهي اشتغال ضروري مي باشد.)
 • الف ) برای دارندگان مدرک کاردانی فنی مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یکی از رشته های موضوع قانون داشتن ۵ سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوطه ، جهت دریافت پروانه اشتغال به کار کاردانی پایه ۳ الزامی می باشد.
 •  ب ) برای دارندگان مدرک کاردانی فنی سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی در یکی از رشته های موضوع قانون با داشتن ۶ سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوطه ، جهت دریافت پروانه اشتغال بکار کاردانی پایه ۳ الزامی می باشد.
 • اصل و تصوير سند مالكيت محل سكونت يا اجاره نامه داراي كد رهگيري و تائیده پستی جهت احراز محل سکونت

مدارک لازم جهت تمديد يا ارتقاء پايه پروانه:

 

 • تکمیل و ارائه فرم تمديد و ارتقاء پايه
 • اصل پروانه اشتغال به كار
 • ارائه گواهی شرکت در دوره‌های آموزشی ویژه ارتقاء پایه همان رشته ( اعتبار گواهی دوره‌ها تا سه سال پس از صدور آنها می‌باشد)
 • ارایه فرم تسویه حساب با سازمان نظام کاردانی ساختمان
 • دو قطعه عکس ۶×۴ رنگی با پشت زمینه سفيد (بدون عینک – کلاه و کراوات، برای خانم‌ها با مقنعه و حجاب كامل) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از ۶ ماه نگذشته باشد.
 • اصل فيش واريزي به مبلغ ۶۰۰۰۰ (شصت هزار) ریال به حساب IR090100004074063101865286 و شناسه واریز ۳۸۱۰۶۳۱۷۴۱۴۰۱۲۰۰۰۰۰۱۴۰۰۳۱۰۳۸به نام اداره كل راه و شهرسازی استان تهران (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ها یا امور مالی سازمان مستقر در دفتر سازمان)
 • اصل فیش واریزی به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ (دويست و پنجاه هزار) ریال به حساب جاری همراه به شماره ۱۷۸۰۳۶۰ نزد بانک رفاه کاگران شعبه مرکزی کد ۱۰۱ به نام سازمان نظام کاردانی ساختمان (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک رفاه کارگران و يا امور مالي سازمان، مستقر در دفتر سازمان)
 • مراجعه به سازمان به منظور دريافت نامه مفاصا حساب مالياتي جهت ارايه به اداره مالياتي مربوطه و دريافت تسويه حساب مالياتي جهت تمدید پروانه
 • ارايه گواهي اشتغال به کار بعد از دریافت پروانه پایه قبلی با توجه به ماده ۲۶ قانون نظام مهندسي و کنترل اجراي ساختمان جهت ارتقاء پایه. (در صورتي که سابقه کار از شرکت خصوصي باشد داشتن روزنامه رسمي شرکت ضروري مي باشد و اگر پروژه اي باشد کپي پروانه اشتغال مهندسين تاييد کننده-پشت و رو- الزامي است.لازم به ذکر است که قيد مدت کارکرد و سمت در گواهي اشتغال ضروري مي باشد.)
  • جهت ارتقاء از پایه ۳ به پایه ۲ داشتن ۴ سال واز پایه ۲ به پایه ۱ داشتن ۶ سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در دوره‌هاي آموزشي ضروری است.
 • اصل و تصوير سند مالكيت محل سكونت يا اجاره نامه داراي كد رهگيري و تاییدیه پستی جهت احراز محل سکونت.

* درصورت مغايرت داشتن موارد خواسته شده،مدارک تحويل گرفته نمي شود.

* چنانچه متقاضی بصورت همزمان خواستار ارتقاء پایه و تمدید پروانه اشتغال بکار کاردانی به مدت ۳ سال باشد ارائه نامه مفاصا حساب مالیاتی الزامی است .