دوره های آموزشی ویژه معماران تجربی

 • دوره آموزشي روش‌هاي اجرايي ساختمان سازي (اجباری )
 • دوره آموزشي فناوري ساختمان‌هاي بتني (اجباری )
 • دوره آموزشي فناوري ساختمان‌هاي فلزي (اجباری )
 • دوره آموزشي مباني گود برداري و سازه نگهبان
 • دوره آموزشی نقشه خوانی
 • دوره آموزشي تاسیسات ساختمان
 • دوره آموزشي آسانسور
 • دوره آموزشي ضوابط شهرداری
 • دوره ایمنی ساختمان HSE
 • دوره آموزشي صفر تا صد اجرا
 • کارگاه های آموزشی کوتاه مدت 
 • دوره آموزشی …